Ondernemen Haarlemmermeer

Waardecreatie door transparantie

John Moors en Marc de Groot van Bouwgroep Horsman & Co, dragen graag hun steentje bij met hun transparante en toekomstgerichte werkwijze ten aanzien van waardecreatie in de bouw.

Over de waarde van imago

De bouw is de branche, die zich op de meest elementaire en zichtbare manier bezig houdt met huisvesting. Maar ze lijkt daar steeds minder voor gewaardeerd te worden. Vooroordelen te over: een aannemer is duur en ze maken te veel winst. ‘Het imago van ons vakgebied is vertroebeld’, vindt John Moors, ‘en dat baart ons zorgen. Hoe kunnen bouwbedrijven zich van dat imago bevrijden en interessant blijven voor toekomstige werknemers? Hoe onderscheid je je’, vraagt John zich af. ‘Doe je dat met je materialen, via je bouwsystematiek, in menselijkheid, service of klantgerichtheid? Absoluut, maar ook door veel meer transparantie. Kijk naar hoe vroeger de wijken in Nederland werden gebouwd. De ene partij had de grond, een ander de handjes en bakstenen en de derde had de centjes. Men ging om tafel, verdeelde de taken en de honorering en je ging bouwend aan de slag. Open, transparant en met wederzijds vertrouwen. Door de (noodzakelijke) schaalvergroting bij met name de woningbouw is dit verdwenen, waardoor het nu onduidelijk is, wat welke partij in het proces van voorbereiding tot oplevering aan toegevoegde waarde genereert. Wat ik wel weet, is dat de gemiddelde winstmarges voor een bouwbedrijf in Nederland niet in verhouding tot de waarde die men creëert, de bijbehorende risico’s en de winst die je voor een duurzame continuïteit nodig hebt. Die flinterdunne marges ondermijnen de vitaliteit en imago van de bouwsector als geheel en daarmee de aantrekkelijkheid van de bouw als werkgever’, aldus John.

Waardevol voor werknemers

Toch treden er gelukkig nog jonge mensen zoals Marc de Groot toe tot de bouwbranche. Waarom is hij als zoon van de eigenaar van een kleine aannemerij juist bij Horsman & Co de bouw ingegaan? ‘De appel valt natuurlijk niet ver van de boom’, lacht Marc. ‘Maar ook omdat het een mooi vak is, als je het over waardecreatie hebt, bouw je iets van waarde. Of het nu die mooie woning, een verbouwing of een nieuw kantoorgebouw, je creëert waarde voor andere mensen en daar haal je je energie uit. Maar ook door het toevoegen van waarde aan de samenleving. Die drive zit bij ons bouwers heel erg in ons bloed. Je wilt iets maken waar je elke dag zichtbaar iets van waarde toevoegt, wat je trots maakt. Vanuit deze passie kiezen jongeren van nature voor het bouwvak en niet om er rijk mee te worden. Helaas is de branche door allerlei omstandigheden nogal negatief belicht’, vervolgt Marc. ‘Waardoor het voor de jeugd niet die aantrekkelijkheid heeft die andere branches wel hebben. Jonge mensen die hier komen moeten werken, die moet je kansen geven, daar moet je in investeren, dat doen we hier ook. Maar zonder maatschappelijke waardering gaat de schoen wel wringen. Daarom is het belangrijk om het imago van de bouw te versterken en de jongere garde weer enthousiast.

te krijgen voor het vak. Een goede beloning en opleidingstrajecten zijn daarbij natuurlijk van belang, maar goed, veilig en prettig werken met waardering zijn minstens zo belangrijk. Want we hebben elke ‘bouwvakker’ keihard nodig willen wij de stijgende bouwopgave de komende jaren kunnen blijven invullen. Een waardevol toekomst-perspectief bieden voor mensen in de bouw is waar het om draait’.

Woonwaarde zonder speculatie

‘Wonen is helaas door de schaarste grond waar hij op staat een speculatief product geworden’, vindt John. ‘Schaarste is echter maar ten dele de oorzaak van de huidige overspannen woningmarkt. Het blijft toch vreemd dat alles wat je als consument gebruikt en dus slijt in waarde afneemt behalve een woning. In het speculatieve zit echter wel het probleem waardoor veel woningzoekende buiten de boot vallen. Filosoferend zou je terug moeten naar de situatie van circa 30 jaar geleden. Waar veel transparantie heerste tussen grondeigenaar, financier en bouwer en de grond niet als speculatief object en businessmodel telde’. ‘De wooncorporatie is eigenlijk nog steeds een prachtig model zonder winstoogmerk’, vervolgt John. ‘Daar zit een goede cyclus in. Want er wordt afgeschreven op het woonproduct en de waardestijging van de (sociale) huurwoning wordt niet geconsumeerd door de tijdelijk gebruiker van de woning, maar door de non-pro!t corporatie. Dan consumeer je als bewoner dus wel woongenot zonder dat een speculatieve waardevermeerdering prijsopdrijvend werkt. Maar ook omdat de afschrijvingen op een wooncomplex van de wooncorporatie weer worden gebruikt om te renoveren of om nieuwbouw te plegen. Dat is dus een cyclische wijze van waardetoevoeging. Een actieve grondbeleid van overheden in

combinatie met een transparant verdienmodel van partijen zorgt voor continuïteit en stabielere woningprijzen’. Transparantie en herverdeling. Samen vinden John en Marc, dat transparantie in het verdienmodel van partijen die actief zijn in de huisvesting nodig is om iedereen in die keten op een passende wijze te belonen voor de waardecreatie die zij verzorgen. ‘Als vervolgens de eisen aan nieuwe woningen niet elk jaar toenemen kan bij een herverdeling van middelen de extreme stijging van de V.O.N. prijs een halt worden toegeroepen’ verklaart Marc. Concluderend voegt John toe: ‘we kunnen écht meer toegevoegde innovatieve waarde creëren door transparantie te realiseren in het verdienmodel van collega’s. Maar ook helderheid en eerlijkheid te scheppen in de herverdeling van honorering tussen grondeigenaar, financier, projectontwikkelaar, aannemer en Gemeentes met de beloning naar werken en risico. Er ontstaat dan ook meer lucht voor partijen om meer perspectief te bieden voor innovatie en personeel. Als aan deze de waardetoevoeging wordt gewerkt en die zichtbaarder wordt gemaakt, dan heb je straks een bouwbranche die de komende jaren weer in aanzien komt en extra waarde creëert voor iedereen, die daarbij betrokken zijn’. Bouwgroep Horsman & Co uit Lisse bestaat 128 jaar en heeft 85 vakmensen in dienst. De erkende en ISO-gecertifceerde bouwonderneming is actief in ontwikkeling, woning- en utiliteitsbouw, alsmede onderhoud.